• Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Hoàng Ngọc Phát

    Sự lựa chọn an toàn của bạn !

  • Tin tức - Sự kiện

    Video

  • Hoàng Ngọc Phát vận chuyển thành công 03 bồn bia kích thước lớn với đường kính 6.2m, dài 17.2m cho khách hàng Công ty bia Heineken Hà Nội

    Ngày 11/8/2017, Công ty TNHH TMVT Hoàng Ngọc Phát đã tổ chức tiếp nhận vận chuyển thành công, an toàn tuyệt đối 03 bồn bia kích thước lớn với đường kính 6.2m, dài 17.2m từ Cảng Hải Phòng đến Nhà máy bia Heineken Hà Nội đúng tiến độ.