• Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Hoàng Ngọc Phát

    Sự lựa chọn an toàn của bạn !

  • Tin tức - Sự kiện

    Video

  • Vận tải liên vận

    Trong vài năm gần đây, Công ty chúng tôi cung cấp thêm dịch vụ kinh doanh vận chuyển liên vận quốc tế giữa Việt Nam và Lào. Các phương tiện vận tải của công ty được cấp giấy phép liên vận theo đúng qui định của hai nước. Đảm bảo việc vận chuyển lưu thông hàng hóa giữa hai quốc gia được thuận lợi và thông suốt theo yêu cầu khách hàng.

    Một số hình ảnh