• Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Hoàng Ngọc Phát

    Sự lựa chọn an toàn của bạn !

  • Tin tức - Sự kiện

    Video

  • Vận chuyển kết hợp phương thức thủy – bộ lô hàng thiết bị STST 5.000 CBM/2.000 tấn cho Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn và Nhà máy Xi măng Xuân Thành

    Vừa qua, Công ty Hoàng Ngọc Phát đã thực hiện thành công, an toàn tuyệt đối và vượt kế hoạch đề ra đối với lô hàng thiết bị siêu trường siêu trọng 5000CBM ( 2000 Tấn ) cho Nhà máy xi măng Bỉm Sơn và Nhà máy xi măng Xuân Thành. Lô hàng được thực hiện bằng phương thức vận chuyển thủy – bộ kết hợp. Trong đó có 4 kiện hàng siêu trường, siêu trọng có kích thước rộng tới 6m, nặng từ 93 tấn-102 tấn được đón từ tàu mẹ tại Hòn Nét đến Nhà máy xi măng Bỉm Sơn và Nhà máy xi măng Xuân Thành.